1900-1910, етнография

Мъже и жени, облечени в народни носии позират за снимка, наречена "седянка", Русенско, началото на ХХ век