1930-1940, Смолян, автомобили, автотранспорт, транспорт

Смолян (Пашмаклъ), откриване на автомобилна спирка по линията Райково-Пловдив-Кърджали, 30-те години на ХХ век