1900-1910, Илинденско-Преображенско въстание, военни, комити

Четата на войводата Михаил Ганчев (седнал в средата) от Кочанско в 1903 г. по време на Илинденско-Преображенското въстание

Имена: