1910-1920, Смолян, архитектура

Смолян (Пашмаклъ) конакът на феодала Салих Ага, построен през XVIII век, 1916 г.