1930-1940, София, железници, железничари, професии, професионални, събития

Клетва на нови членове на конгрес на Съюза на железничарите и бившите железничари в София, Централната гара, 30-те години на ХХ век