1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Български офицери край взривен от противника железопътен мост, Южния фронт, 1917 г.