1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Офицери пред замаскирани с клони бараки, Южния фронт, април 1918 г.