1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни

Картечна позиция, оборудвана и с прожектор, Южния фронт, 1918 г.