1800-1900, Пазарджик, архитектура, търговия, услуги

Пазарджик, вътрешният двор на хан, 1894 г.