1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, командири

Скопска школа за запасни офицери, команден състав с началник подполковник Борис Дрангов, Скопие 1916-1917г.

Имена: