1930-1940, Божурище, авиация, въздухоплаване, дърводелци, индустрия, професии

Производство на витла за българския аероплан ДАР-3 "Гарван" в ДАР - Божурище, 1938г.