1930-1940, Божурище, авиация, индустрия

Лабораторията по бордни уреди в ДАР (Държавна аеропланна работилница) - Божурище, 1938г.