1930-1940, София, автотранспорт, магазини, транспорт, търговия, услуги

Работилница за регенерат и вулканизация на автомобилни гуми и галоши в София, 30-те години на ХХ век