1930-1940, автотранспорт, магазини, транспорт, търговия, услуги

Работилница-вулканизатор, представителство на гуми "Континентал", 30-те години на ХХ век