1910-1920, комити

Четата на войводата Лазар Велков Тодев - Дивлянец (седнал отляво) от Скопския район

Имена: