1910-1920, индустрия, туризъм

На излет край мина Елисейна, началото на ХХ век