Всички снимки от Искрец ( 1 )

Полагане на основен камък на постройка в оловната мина “Отечество”, с. Искрец, Софийско, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Искрец, строителство