1920-1930, Рила, личности, мода, неизвестни, туризъм

Н.В.Цар Борис III и неизвестен - надписана: След катастрофата, Еди гьол (7-те рилски езера) 9 юли 1929 г.

Имена: