1920-1930, Рила, личности, туризъм

Н.В.Цар Борис III - надписана: Еди гьол (7-те рилски езера) 9 юли 1929 г.

Имена: