1920-1930, Рила, личности, неизвестни, туризъм

Н.В.Цар Борис III, неизвестен  и княгиня Евдокия - надписана: След катастрофата, Еди гьол (7-те рилски езера) 9 юли 1929 г.

Имена: ,