1920-1930, бит, етнография, етноси, цигани

Цигански деца пушат цигари, 20-те години на ХХ век