1920-1930, София, железници, от въздуха, транспорт

София, Централна гара и района около нея, снимка от 500 метра въздушна височина, 1926г.