1930-1940, Витоша, архитектура, строителство, събития, туризъм

Витоша, доброволци изграждат основите на хижа "Златни мостове", 30-те години на ХХ век