1970-1980, Ветрен дол (Ели Дере), автомобили, автотранспорт, бит, мода, транспорт, учители

Учителки и автомобил ЗАЗ (Запорожец) пред училището във Ветрен дол, 1976г.