1900-1910, етнография

Българки от Македония, облечени в характерни носии, позират пред бутафорен кладенец, началото на ХХ век