1980-1990, София, бедствия, пожари, пожарникари, събития, цирк

София 1983 г. пожарът, в който изгаря сградата на държавния цирк