1920-1930, Прилеп, етнография

Деца, облечени в народни носии, Прилеп, 20-те години на ХХ век