1920-1930, етнография

Млади жени в народни носии (?), 20-те години на ХХ век