1930-1940, Прилеп, бит, етнография

Жена в градско облекло налива вода от чешма, Прилеп, 30-те години на ХХ век