1930-1940, железници, транспорт

Цар Борис III в кабината на управляван от него локомотив, 30-те години на ХХ век

Имена: