1960-1970, бит, кръчми

Заведение за хранене от системата на "Балкантурист" - 60-те години на ХХ век