1970-1980, София, архитектура, паметници

София, паметникът на Ленин, на чието място сега се намира статуята на София - 1975г.