1960-1970, Слънчев бряг, бит, хотели

Слънчев бряг, туристически атракцион - разходка с камили, отзад хотел "Глобус", 60-те години на ХХ век