1960-1970, Слънчев бряг, архитектура, строителство, хотели

Слънчев бряг, хотел "Европа" в строеж, 60-те години на ХХ век