1920-1930, София, личности, парламент, политика, събития

Н.В. Цар Борис след откриването на редовната сесия на ХХI обикновено народно събрание, 1925г.

Имена: