1960-1970, София, автобуси, автотранспорт, въздухоплаване, транспорт

Автобус на ТАБСО (Транспортно-авиационно българо-съветско общество) на летище София, 60-те години на ХХ век