1950-1960, Шумен, бит, професии

Шумен, миене на улиците, 50-те години на ХХ век