1960-1970, Шумен, автобуси, архитектура, градски транспорт, паметници

Шумен, паметникът на съветската армия и автобусна спирка в централната част на града, 60-те години на ХХ век