1920-1930, бит, етнография, земеделие

Пастир с пеленаче в люлка и овчарско куче, по време на паша, 20-те години на ХХ век