1920-1930, етнография

Жени, облечени в народни носии, 20-те години на ХХ век