1920-1930, бит, етнография

Пеленаче в люлка по време на паша, 20-те години на ХХ век