1920-1930, архитектура, бит, търговия

Търговска улица - неизвестно къде (детайл), 20-те години на ХХ век