1980-1990, Слънчев бряг

Слънчев бряг, "Фрегатата", 80-те години на ХХ век