1920-1930, балет, култура и изкуство, руска емиграция

Анна Воробьова (1898-1985), руска емигрантка, един от основоположниците на балета в България, Париж 1930 г.

Имена: