1960-1970, борба, спорт

Отбор по борба в национални спортни екипи, 60-те години на ХХ век