1920-1930, балет, култура и изкуство, руска емиграция

Балерината и педагог Анна Воробьова, руска емигрантка, един от основоположниците на балетното изкуство в България

Имена: