1920-1930, бит, етнография

На извора за пране, 20-те години на ХХ век