1920-1930, бит, етнография

Селянки на раздумка, 20-те години на ХХ век