1930-1940, София, личности, посрещания, събития

Посещение на сръбския крал Александър I Караджорджевич по покана на Н.В.Цар Борис III, София, 27 септември 1934г.

Имена: ,