Всички снимки от Уланци ( 1 )

Река Вардар, понтонен мост при с. Уланци

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), Уланци, военни